Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 3,26-30

De leerlingen van Johannes gingen naar hem toe en zeiden: “Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar Hem toe!“ Johannes antwoordde: “Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.“ De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner“.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"