Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 4:10

Jezus zei tot de vrouw aan wie Hij te drinken vroeg: ‘Als u de gave van God kende, als u wist wie het is die tegen u zegt: ‘geef mij te drinken’, dan had u Hem erom gevraagd en Hij had u levend water gegeven.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"