Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 4,9-10

De Samaritaanse vrouw zei tot Hem: “Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?” Joden onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen.
Jezus gaf haar ten antwoord: “Als ge enig begrip had van de gave Gods en wist wie het is, die u zegt: Geef Mij te drinken, zoudt ge het aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven.”

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"