Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 7:28–29

Jezus riep met luide stem: ‘Gij kent Mij en gij weet waar Ik vandaan ben; toch ben Ik niet uit Mijzelf gekomen, maar iemand die waarachtig is heeft Mij gezonden en Hem kent u niet. Ik ken Hem, want Ik kom bij Hem vandaan; Hij is het die Mij gezonden heeft.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"