Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 7:37-39

“Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft”, zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.”

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"