Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 8:3-11

De schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Jezus die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ’Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U daarvan?…. Toen ze bleven aandringen, zei Jezus: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen’….Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ’Niemand, heer’, zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet’, zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig van nu af niet meer.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"