Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 8:31–32

Indien gij trouw blijft aan mijn woord zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"