Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 8:57-58

De Joden zeiden tot Jezus: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben Ik.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"