Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 10:21-24

Jezus zei: ‘Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader; en wie de Vader is tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren’. Daarop keerde hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk en zei tot hen: ‘Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Ik zeg u: Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien; en te horen, wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord’.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"