Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 11:14-15

Jezus dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. Maar enkelen van hen zeiden: “Dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen, kan hij demonen uitdrijven.”

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"