Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 1:26-38

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je’.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"