Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 1:39-45

Kort daarop reisde Maria met grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar zij het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegend ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot’.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"