Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 1:46-48a, 49a

‘Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan.’ ‘

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"