Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 1:46-49

Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"