Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 18:11, 13

De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen.” […] De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"