Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 2:11-12

‘De engel (boodschapper namens God) sprak tot de herders: ‘Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, bestemd voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus, de Heer, in de stad van David. Dit zal voor een teken zijn: je zult een pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe.’’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"