Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 22, 33-34

Simon Petrus zei tot Jezus: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met U de gevangenis in te gaan en te sterven.’ Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je Mij kent.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"