Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 22:14-20

Toen het zo ver was, ging Jezus samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ’Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal met jullie eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ ….En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"