Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 22:58, 60-62

“Jij bent ook een van hen!” Petrus zei: “Ik weet niet waar je het over hebt.” […] De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: “Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.” Hij ging naar buiten en huilde bitter.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"