Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 23, 33-46 (passim)

Toen ze op het zogeheten Schedelveld kwamen, sloegen ze Jezus daar aan het kruis.
Jezus sprak: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’… Boven zijn hoofd hing het opschrift: ‘Dit is de koning van de Joden’… Toen riep Jezus luidkeels: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest’. Na deze woorden stierf Hij.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"