Adventsretraite

Advent 2023: Baan een weg voor de Heer

Steun ons

Lucas 23:33-34a.44-46

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd Jezus gekruisigd, samen met twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen…’ Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dit gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"