Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 24, 1-3 7-9 11

Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen zeer vroeg in de morgen naar het graf met welriekende kruiden die zij klaar gemaakt hadden. Zij vonden de steen weggerold van het graf, gingen binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Zij herinnerden zich zijn woorden: ‘De Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden en aan het kruis geslagen, maar op de derde dag  verrijzen’. Zij keerden van het graf terug en brachten dit bericht over aan de elf apostelen. Maar het verhaal leek hun beuzelpraat en zij geloofden hen niet.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"