Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 3:10-18

Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: ‘Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur’.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"