Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 4,1-4

Vervuld van de heilige Geest ging Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei nu tot Hem: Als Gij de zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert. Jezus gaf hem ten antwoord: Er staat geschreven: “de mens leeft niet van brood alleen.”

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"