Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 5:17-26

‘Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven; of te zeggen: sta op en loop?’ Welnu, opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven – en hij sprak tot de lamme: ‘Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis’. Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op, nam het bed waarop hij gelegen had mee en ging God verheerlijkend naar huis.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"