Adventsretraite

Advent 2023: Baan een weg voor de Heer

Steun ons

Lucas 5:27-28

Bij het tolhuis gekomen richtte Jezus zijn blik op een tollenaar die daar zat, een zekere Levi.
Hij zei tot hem: ‘Volg Mij.’ De man stond op, liet alles achter en volgde Hem.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"