Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 6, 6-11

Op een sabbat was er in de synagoge een man aanwezig met een verschrompelde rechterhand… Hij zei tot de man: ‘Sta op en kom in het midden.’ De man stond op en trad naderbij. Jezus zei tot de Farizeeën: “Ik vraag u: is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te laten omkomen?” Toen liet Hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man: “Steek uw hand uit.” Hij deed het en zijn hand was weer gezond. De Farizeeën en Schriftgeleerden waren buiten zichzelf van woede.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"