Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 9,28-29

Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"