Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Lucas 9:28 + 35

Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus mee en ging de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was klonk een stem: ‘Dit is mijn uitverkoren zoon, luister naar Hem!’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"