Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Marcus 1, 9-11

Jezus kwam vanuit Nazareth naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat Hij uit het water omhoog kwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde’.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"