Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Marcus 11,9-11a

Jezus ging op het veulen zitten. Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gekapt hadden. De mensen die Hem omstuwden jubelden: ‘Hosanna; gezegend de komende in de Naam van de Heer. Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in de hoge!’ Zo trok Hij Jeruzalem binnen, de tempel in.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"