Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Marcus 12, 41-44

Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen… Er kwam een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide… Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"