Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Marcus 14:3-9

‘Toen Jezus in het huis van Simon aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor?’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis.’ ‘

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"