Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Marcus 4,26-28a

“Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort.”

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"