Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Marcus 6:47-50

‘Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en Jezus was alleen aan land. Toen Jezus zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm!’ ‘

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"