Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteüs 11:16-17

‘Jezus zei tot de menigte: ‘Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: ‘Toen we voor jullie op de fluit speelden wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.’ ‘

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"