Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteüs 11:16-19

Immers: Johannes komt, eet niet en drinkt niet, en ze zeggen: ‘Hij is van de duivel bezeten!’ De Mensenzoon komt, eet en drinkt wel, en ze zeggen: ‘Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars!’ Maar de wijsheid vindt haar rechtvaardigheid in haar werken.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"