Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteüs 1:1,16

‘Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, Zoon van Abraham… Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. ‘

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"