Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteüs 11:28-30

‘Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij: ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"