Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteüs 1:21

Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"