Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteüs 1:24-25

‘Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam Maria bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat zij haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"