Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteus 17:1-2,5

‘Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. (.. ) En uit de wolk klonk een stem: ’Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ ‘

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"