Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteüs 17:10-13

Toen stelden de leerlingen hem de vraag: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat eerst Elia moet komen?’ Hij gaf hun ten antwoord: ‘Inderdaad, Elia zal komen om alles te herstellen. Ik zeg u zelfs: Elia is reeds gekomen, maar zij hebben hem niet herkend, doch naar willekeur met hem gehandeld, zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben’.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"