Adventsretraite

Advent 2023: Baan een weg voor de Heer

Steun ons

Matteüs 18:12

Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"