Adventsretraite

Advent 2023: Baan een weg voor de Heer

Steun ons

Matteüs 18:21, 26-27

Daarop kwam Petrus bij Jezus staan. […] “Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: ´Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen´. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt.”

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"