Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteus 20,11-15

Jezus vertelt een gelijkenisverhaal (parabel). Een werkgever huurt arbeiders in en komt met hen een vorstelijk loon overeen, misschien wel een weekloon voor één dag werken. Tegen het eind van de dag huurt die werkgever nog een paar extra man. Bij de uitbetaling aan het eind van de dag roept hij het eerst degenen naar voren die het laatst gekomen zijn. Zij krijgen voor één uur het weekloon dat hij vanmorgen met de eersten had afgesproken! Die van vanmorgen krijgen hetzelfde overeengekomen weekloon voor één dag werken.

Ze namen het wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden: “Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar een uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen”. Maar hij antwoordde een van hen: “Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt en ga heen. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben?”

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"