Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteus 26:15–16

Judas Iskariot ging naar de hogepriesters en zei: ‘Wat wilt gij mij geven als ik Hem u in handen speel?’ Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem over te leveren.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"