Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteus 28:1-2, 5-6

‘Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde steen weg en ging erop zitten. De engel zei tot de vrouwen: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.’ ‘

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"