Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteus 4:3-4

De beproever kwam naar Jezus toe en zei: ‘Als u de zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden.’ Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van God.”’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"