Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteus 4:8-10

‘En de duivel toonde Jezus al de koninkrijken van de wereld in al hun pracht, en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’ ’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"